Gemaal  Huninga – Meerland

Gemaal Feikens

Gemaal Feikens 3

De oorspronkelijke ingangsdeur is verplaatst naar links !

Gemaal Feikens

 

 

 

Gemaal  Huninga – Meerland  1921.

Voor de afwatering van het Waterschap Huninga – Meerland werd een windmolen gebruikt, in 1886 is het gebouw met de stoommachine geplaatst. De aandrijving van de stoommachine naar de windmolenvijzel geschiede via een tussenliggende aandrijfas. Het stoomgemaal had een Cornwall-ketel met 4 Galloway-pijpen met een verwarmingsoppervlak van 25 m². De horizontaal liggende machine van 15 Pk werkte met condensatie en verstelbare expansie en bracht de grootste vijzel van de watermolen in beweging wanneer de wind ongunstig was of het water was gestegen tot M.2.78 + W.P.

Waterschap Huninga – Meerland opgericht 19-09-1848,  einde 01-05-1967.

De afwatering geschiede door bemaling op een in noordelijke richting lopende watering naar het Koediep.

 

Huninga Meerland bestuur 1921

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden in 1921:

A.E. Toren

N.A. Kranenborg

J. Haan

J.R. Zweep

E.G. Meijer

 

 

 

 

 

 

 

1828:  Bemaling door kleine poldermolentjes naar het Koediep.

19-09-1848:  Vergunning oprichting Watermolen Huninga – Meerland.  (700 Ha.)

1848/1849:  Bouw windmolen. (Achtkante Grondzeiler)

1886:  Bouw naastgelegen Stoomgemaal met Cornwall-ketel.

1921:  Nieuw gemaal met elektrische aandrijving.  (ontwerp architect Evert Saathof  (N.zn)

1966:  Fusie Waterschappen Huninga – Meerland met Groeve en Binnenlanden.

1967:  Fusie met Waterschap Oldambt.

1987:  Fusie met Waterschap Eemszijlvest.

2000:  Fusie met Waterschap Hunze en Aa’s.

2019:   Huidige funktie, vakantie woning

 

Gemaal Feikens mooie foto_001

Molen Huninga – Meerland met Stoomgemaal en Pegel-lamp, omstreeks 1915.

 

Huidige bestemming,  vakantie woning.

 

Logo Dorpsbelangen_001