Nostalgie van Oostwold. (Old)

De Brons-motor no: 511 van het voormalige watergemaal van Groeve en Binnenlanden (Machinist Loer) te Oostwold (Oldambt) is nu in het bezit van Meindert Koning. (een dieselmotoren fanaat uit Nuis) De voormalige eigenaar Harrie Wilms † uit Vleuten had de motor op een dieplader staan en trok er mee door het land. Nu is de motor definitief gestationeerd op het landgoed van Meindert Koning. Fantastisch dat Meindert Koning deze machine in oude glorie heeft hersteld, onze Brons motor staat te pronken als een grote vorst tussen allerlei andere soort genoten. Wij raden iedereen aan om tijdens de open dagen van Meindert Koning te Nuis eens een kijkje te gaan nemen om het nostalgisch puffende geluid van de Brons motor te horen.

De Brons motor no: 511 uit 1912 van het gemaal gemaal Groeve en Binnenlanden te Oostwold (OLD)

De oude dame uit 1912 in actie !

 

Het oude vertrouwde geluid van de uitlaat !

**************************

 

gemaal Loer Oostwold_1919

Gemaal  Waterschap  Groeve en Binnenlanden

In de volksmond werd dit het “stoom-gemaal Loer” genoemd.

( de machinist was Albert Loer en later Jakob de Boer)

Dit gemaal is echter nooit een stoom gemaal geweest !

De aandrijving geschiede door een windmolen en later door een dieselmotor.

Hij draait weer,  klik hier !

1828:  Bemaling door kleine poldermolentjes naar het Koediep

1848/1850:  Bouw windmolen Groeve en Binnenlandenstartmolen smallerkopie

1912:  Bijplaatsen van een 40 pk. diesel Bronsmotor

1919:  Realisatie nieuw gemaal gebouw met daarin de 40 pk. Bronsmotor

1966:  Fusie Waterschappen Huninga – Meerland met Groeve en Binnenlanden

1967:  Sloop en afvoer van de Bronsmotor naar T.U. Eindhoven

1967:  Fusie met Waterschap Oldambt

1987:  Fusie met Waterschap Eemszijlvest

2000:  Fusie met Waterschap Hunze en Aa’s

2015:   Trotse eigenaar van de “Bronsmotor” Harrie Wilms † uit Veulen

2022:   Diesel-fanaat, eigenaar Meindert Koning in Nuis. Koning heeft de oude dame in ere hersteld.

Foto Gemaal Loer 1 cilinder motor

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Brons motor  no: 511      

40 Pk.       

met  Storkpomp

in het gemaal.

Beschrijving gemaal Waterschap Groeve en Binnenlanden.  (opgericht 25-05-1850,  einde  01-05-1967)

Het gemaal bemaalde de “Groevelandster Molenpolder” en de “Binnenlanden van Oostwold”, totaal  422 Ha.

Voor de afwatering van het Waterschap Groeven en Binnenlanden werd sinds 1850 een windmolen gebruikt.

In 1912 is besloten om voor windstille dagen een 40 pk. diesel Bronsmotor (no: 511) te plaatsen.

Toen op zondagmiddag 14-02-1915 een wiek van de molen afbrak besloot het bestuur om een geheel nieuw

gemaalgebouw te realiseren.

De oude windmolen werd gesloopt en uiteindelijk is de nieuwbouw, met daarin geplaatst de bestaande

Bronsmotor van 1912, in gebruik genomen in 1919.

Architect: G. Kruizinga

De afwatering geschiedde door bemaling op een in noordelijke richting lopende watering naar het Koediep.

Bestuur Groeve en Binnenlanden 1919

Bestuursleden van Groeve en Binnenlanden in 1919 waren:

D.K. Mensinga, 

J. Struif, 

R.F. Toren, 

A. Botjes, 

R.F. Brouwer.

 

 

************************************************************************

In 1666 kreeg timmerman Pieter Pieterszoon uit Zaandam

al de opdracht voor de bouw van een poldermolen

bij het toenmalige “Huningameer” in het Oldambt.

 

Het Huningameer,  450 Ha. lag in één van de noordelijkste uitlopers van het Bourtangerveen

en ontstond tussen 1488 en 1513 toen grote delen van het veen wegspoelden als gevolg van overstromingen

vanuit de uitdijende Dollard.

Rondom het meer werden later de Noorderringdijk en de Zuiderringdijk aangelegd.

Rond 1800 lag het meer grotendeels droog en was deels verkaveld in bouwland en deels in rietland.

In 1828 werden wijken gegraven naar het Koediep ten westen van het meer, waaraan kleine windmolens

werden geplaatst ter bemaling van het gebied.

Het Koediep is gegraven in 1635.

————————————–

In 2005 werd het huidige “Oldambtmeer” aangelegd.

Sindsdien vormt het oude Huningameer het diepste deel van dit meer.

De gemiddelde diepte van het nieuwe meer bedraagt 1,3 meter, hetgeen op de locatie van het vroegere Huningameer

oploopt tot 2,5 tot3,5 meter diepte.

De Zuiderringdijk werd in de loop der tijd afgegraven.

De Noorderringdijk vormde vroeger een weg, maar is bij de aanleg van het Oldambtmeer deels onder de

waterlijn van het Oldambtmeer verdwenen.

************************************************

Bronsmotorplaatje 511

Stork pomp plaatje

 

 

 

 

 

 

 

KLIK HIER voor: 

Demontage Brons-motor in 1967  Gemaal Loer

 

 

 

Logo Dorpsbelangen_001