VERENIGING DORPSBELANGEN OOSTWOLD    V.D.O.
Dorpsbelangen, het aanspreekpunt voor bewoners van Oostwold.

Wilt u een bijdrage  leveren aan de leefbaarheid van Oostwold ?

Hebt u ideeën hoe zaken beter/efficiënter geregeld kunnen worden ?

Hebt u suggesties over zaken die in Oostwold dringend opgepakt moeten worden ?

Meld uw ideeën hier !  bij Dorpsbelangen Oostwold !

Samen krijgen we het voorelkaar !

WIJ HOUDEN ONS ONDERMEER MET DE VOLGENDE ZAKEN BEZIG.

** Dorp en wijk overleg Oldambt
** Dorpschouw
** Nieuwsbrief
** Presentatie werkgroepen jaarvergadering
** Nieuwe leden
** Situatie wegen, voet- en fietspaden
** Website Vereniging Dorpsbelangen Oostwold
** Kranslegging 4 mei
** Nazorg erfgoedroute
** Project “Bekend maakt bekend”
** Project “Gebint eer ge begint”
** Samenwerking Dorpsbelangen Midwolda
** Ondersteunen van de Dorpsinitiatieven
** Grasmaaier met afspraken vrijwilligers tuin pastorie
** Accomodatiebeleid Gemeente Oldambt
** Takendiscussie Gemeente Oldambt
** Kerstboom

** Niveau groenonderhoud

** Energiebesparing (buurtkracht)

** Verkeersveiligheid

** Beleid Leefbaarheidsbudget

** Structureel contact met de Gemeente Oldambt

** Schooltuin project

** Garage sale verkoop

** Stimuleren sociaal cultureel werk

** Facelift supermarkt

** Openbare boekenkast

 

Daarbij hebben wij goede contacten  met de wijkpolitie, gemeente, woningbouw organistes, verenigingen uit ons dorp als met Stichting Welzijn Oldambt, collega’s uit andere dorpen en onze eigen dorpbewoners.

Wij doen ons best om Oostwold zo leefbaar mogelijk te houden en dat is wat u van ons mag verwachten.