VERENIGING DORPSBELANGEN OOSTWOLD    V.D.O.
Dorpsbelangen, het aanspreekpunt voor bewoners van Oostwold.

Wilt u een bijdrage  leveren aan de leefbaarheid van Oostwold ?

Hebt u ideeën hoe zaken beter/efficiënter geregeld kunnen worden ?

Hebt u suggesties over zaken die in Oostwold dringend opgepakt moeten worden ?

Meld uw ideeën hier !  bij Dorpsbelangen Oostwold !

Samen krijgen we het voorelkaar !

WIJ HOUDEN ONS ONDERMEER MET DE VOLGENDE ZAKEN BEZIG.

** Dorp en wijk overleg Oldambt

** Dorpschouw

** Nieuwsbrief

** Nieuwe leden

** Overlast ganzen Noordstrand

** Walvis en speeltoestellen Noordstrand

** Behoud horeca- gelegenheid Noordstrand

** Behoud vaarrecreatie Noordstrand

** Revitalisering Park Klinkerstraat

** Belevenisbosje Oudlandseweg

** Herplaatsen historische poort fietspad aan de Huningaweg

** In historische staat terugbrengen van Viskenij, met een dam.

** Fietspad zwaaikom brug Huningaweg

** Verbreden fietspaden op/langs Oldambtmeer

** Wegenverkeersplan Oostwold

** Parkeergelegenheid Hoofdstraat

** Parkeergelegenheid Beatrixstraat

** Parkeergelegenheid laden en lossen Glasbak Havenstraat

** Situatie wegen, voet- en fietspaden

** Website Vereniging Dorpsbelangen Oostwold met actueel nieuws

** Kranslegging 4 mei

** Nazorg erfgoedroute

** Samenwerking Dorpsbelangen Midwolda

** Ondersteunen van de Dorpsinitiatieven

** Grasmaaier met afspraken vrijwilligers tuin pastorie

** Accomodatiebeleid Gemeente Oldambt

** Takendiscussie Gemeente Oldambt

** Kerstverlichting

** Intocht Sint Nikolaas i.s.m. Midwolda

** Niveau groenonderhoud

** Verkeersveiligheid, plaatsen Matrixbord

** Beleid Leefbaarheidsbudget

** Structureel contact met de Gemeente Oldambt

** Schooltuin project

** Garage sale verkoop

** Stimuleren sociaal cultureel werk

** Vernieuwing Witte Zwaan monument

** Dorps- Ooievaarsnest

** Plaatsen Automatische Externe Defibrillator (AED)

** Openbare boekenkast

** Nieuwjaarsvisite

 

Daarbij hebben wij goede contacten  met de wijkpolitie, gemeente, woningbouw organistes, verenigingen uit ons dorp als met Stichting Welzijn Oldambt, collega’s uit andere dorpen en onze eigen dorpbewoners.

Wij doen ons best om Oostwold zo leefbaar mogelijk te houden en dat is wat u van ons mag verwachten.