OOSTWOLMER  VOLKSLAID

 

Oostwold,  Oostwold,

’t Loug doar wie aalmoal woon’n,

Het loug doar ik geboren bin,

Het loug doar ik mien arbaid vin,

Het mooiste loug van ’t haile laand,

Is Oostewold.

*

 

Oostwold,  Oostwold,

Het loug aan  ‘t Ol Koudaip,

De Goldhoorn doar de meulen draait,

As over Polder störm  zo waait,

De Moushouk, doar het mous nog stait,

In Oostewold.

*

 

Oostwold,  Oostwold,

Dat slim vernuimde stee,

Van ’t Meerlaand en de Klinkerweg,

Komt ’t aldermainste volk aal weg,

As ’t feest is in ons haile loug,

In Oostewold.

*

 

Oostwold,  Oostwold,

Trouw blief ik aaltied die,

Wat mie ook drift noar laand of zee,

Altied kom ik weer noar dien stee,

Ik blief al wor ’k ook nog zo old,

In Oostewold.

*

 

Oostwold,  Oostwold,

Loug mit zien Bounderstreek,

Al mainen gounend op de gis,

Dat ’t aans woaraargens beter is,

Verloaten dou ik veur gain gold,

Mien Oostewold.

*

Lougdichter:  D.S. Hovinga

(wijze:  “Het regent”,  uit de Operette: “de Lindenborg”)

***********************************************************

Meerland.   (Huningameer)

O grond! In vroeger eeuw in schuimend nat bedolven!
O grond! Door ’t voorgeslacht gewoekerd uit de golven,
Gij dondert ons in ’t oor met onweerstaanbre kracht:
Bemint uw vaderland, vereert uw voorgeslacht
.

 

**********************************************************

Klik hier voor:  “Mien loug”   van D.S. Hovinga

KLIK HIER ! voor het gedicht  “Viskenij”  van Dieneke Bronsema

Klik hier voor:   “Groninger Volkslied”

Klik hier voor Groninger volkslied,  Draaiorgel Pronkjewail van Joris ten Have

Klik hier voor:   “Het Wilhelmus”

Klik hier voor het Polderlied Oostwolderpolder

**************************************************