OOSTWOLMER  VOLKSLAID

 

Oostwold,  Oostwold !

’t Loug woar wie aalmoal woon’n

Het loug woar ik geboren bin

Het loug woar ik mien aarbaid vin

Het mooiste loug van ’t haile laand

Is Oostewold.

*

 

Oostwold,  Oostwold !

Het loug aan ‘Ol Koudaip

De Goldhoorn woar de meulen draait

As over Polder störmt zo waait

De Moushörn woar het mous nog staait

In Oostewold

*

 

Oostwold,  Oostwold !

Dat slim vernuimde stee

Van ’t Meerlaand en de Klinkerweg

Komt ’t aldermainste volk ja weg

As ’t feest is in ons haile loug

In Oostewold

*

 

Oostwold,  Oostwold !

Trouw blief ik aaltied die

Wat mie ook drift noar laand of zee

Altied kom ik weer noar dien stee

Ik blief al wor’k ook nog zo old

In Oostewold

*

 

Oostwold,  Oostwold !

Loug mit zien Bounderstreek

Al mainen gounen op de gis

Dat ’t aans woar aargens beter is

Verloaten dou ik veur gain gold

Mien Oostewold

*

Lougdichter:  D.S. Hovinga

(wijze:  “Het regent”,  uit de Operette: “de Lindenborg”)

***********************************************************

Meerland.   (Huningameer)

O grond! In vroeger eeuw in schuimend nat bedolven!
O grond! Door ’t voorgeslacht gewoekerd uit de golven,
Gij dondert ons in ’t oor met onweerstaanbre kracht:
Bemint uw vaderland, vereert uw voorgeslacht
.

 

**********************************************************

Klik hier voor:  “Mien loug”   van D.S. Hovinga

KLIK HIER ! voor het gedicht  “Viskenij”  van Dieneke Bronsema

Klik hier voor:   “Groninger Volkslied”

Klik hier voor:   “Het Wilhelmus”

Klik hier voor het Polderlied Oostwolderpolder

**************************************************