Landelijk Meldpunt Faunaschade voor particulier en (landbouw)bedrijven – helpt u mee?
Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Dan horen wij het graag! Want zo kunnen wij landelijk monitoren welke dieren overlast veroorzaken. Die informatie kan helpen bij het maken van beleid waarmee we schade in de toekomst proberen te voorkomen. U kunt uw schade melden via dit Landelijk Meldpunt Faunaschade.
Schademelding van b.v. Steenmarters tussen uw plafond, gedode kippen of andere huisdieren door vossen, ganzen en zwanen schade in gewassen, enz.
Maak een foto en plaats deze bij uw schademelding !

Klik hier voor het melden van Faunaschade

 

 

Logo Dorpsbelangen_001