Glasbak

De glasbak is uitsluitend bestemd voor flessenglas !

Vensterglas moet naar de vuilstort in Winschoten !

Al het overige glas moet in de Grijze emmer (restafval)

Nooit het overige glas of ander vuilnis naast de glasbak zetten !

*****************************************