Stichting  Beheer  Kerkelijk  Erfgoed  Oostwold

Herv. kerk Toren 7-7-2016

Stichting beheert voortaan kerkelijk erfgoed Oostwold

Het kerkelijk erfgoed van de Hervormde gemeente in Oostwold wordt voortaan beheerd door een stichting. Het ontbreekt de kerkelijke gemeenschap aan financiële middelen om de monumentale panden nog langer in stand te houden. Vrijwilligers uit het dorp slaan de handen nu ineen om verdere teloorgang te voorkomen.

Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand met de kerkelijke bezittingen van de Hervormde gemeente van Oostwold. De slingertuin in Engelse stijl ligt er prachtig bij in de stralende voorjaarszon. Maar wie beter kijkt ziet al snel het vele achterstallige onderhoud aan zowel kerkgebouw als pastorie. “Vooral de kerk is er slecht aan toe”, zegt Bert Smit, ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde gemeente en secretaris van de nieuw opgerichte beheersstichting. “De pilasters van de toren zijn aangetast door houtrot en moeten worden vervangen. Het gipsplafond in de kerk raakt op plekken los en we hebben veel problemen door vocht.” Herstel van het monumentale erfgoed zal in de tonnen gaan lopen. Dat geld is er niet.

Het beheer van de monumentale bezittingen is nu ondergebracht in een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Oostwolmers die het erfgoed een warm hart toedragen en door hun achtergrond een actieve bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van dit stukje beschermd dorpsgezicht. Onder aanvoering van Tom Karst van der Meulen zullen de komende tijd fondsen worden aangeschreven, acties georganiseerd en donateurs geworven. “We voelen allemaal een grote verantwoordelijkheid om dit unieke bezit voor het nageslacht te bewaren”, aldus Smit. “Het is nu of nooit”.

De stichting richt zich eerst op het herstel van het monumentale kerkgebouw. De Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft inmiddels een zogenaamde BRIM-subsidie toegekend, waarmee 50 procent van de restauratiekosten is gedekt. Het is de bedoeling dat de kerk en pastorietuin in de toekomst open worden gesteld voor culturele evenementen. “Op die manier kunnen ook mensen van buiten Oostwold genieten van deze voor Nederlandse begrippen unieke plek.”

Voor wie meer wil weten over de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold kan terecht op

www.kerkelijkerfgoedoostwold.webklik.nl

 

kerktoren                    kerk foto

 

pastorie met tuin

 

 

Logo Dorpsbelangen_001