AVG-verklaring.
Deze website is onder bewerking met het doel deze geheel AVG-proof te maken, Mocht u een fout  aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken wij u dit via het contactformulier door te geven. De voorgeschreven Privacy-verklaring is bij het VDO-bestuur in behandeling en zal  z.s.m.  worden gepubliceerd.