Participatieraad  Gemeente Oldambt

In Oldambt bestaat er een participatieraad. Deze participatieraad is een onafhankelijke adviesraad, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuw en gewijzigd beleid in het sociaal domein. Denk hierbij aan beleid over zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. Deze participatieraad is op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter en wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen.

Klik hier voor info : Participatieraad nieuwe leden Oldambt

Klik hier voor info : Participatieraad nieuwe voorzitter Oldambt

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Heemskerk

Secretaris Participatieraad

Aanwezig maandag t/m donderdag

T: (0597) 48 20 00

participatieraad@gemeente-oldambt.nl