In het jaar 1272 werd Oostwold (ook wel “Asterwalda”)

al genoemd door geschiedschrijvers !

Dit jaar bestaat Oostwold dus al 750 jaar !

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oostwold heeft daarom gemeend om deze gelegenheid aan te moeten grijpen voor een klein feestje.

Een “Barbeque” voor inwoners van Oostwold !

Let op ! opgeven en betalen vóór  22 augustus 2022 !

Om mee te kunnen doen:  opgeven (1.) en  betalen (2.)

(1.)  Klik hier om u op te geven voor de Barbeque

Een “Barbeque” voor inwoners van Oostwold !

Op zaterdagmiddag  3  september  2022,  vanaf  16.00 uur tot 20.00 uur

Bij  Pitch & Putt  Huningaweg  7  te  Oostwold

Kosten barbeque  inklusief  twee consumpties:

5  euro per persoon vanaf 13 jaar.  Kinderen t/m 12 jaar gratis !

(2.)    Opgave en betalen vóór 22 augustus 2022

op  Bankrek. no:   NL87 RBRB 067 6663 192

t.n.v.:  Dorpsbelangen Oostwold

o.v.v.:   uw naam en huisnummer.

*************************************************