Zaterdag   3  oktober  2020

Vereniging  Dorpsbelangen  Oostwold

zwerfvuilactie Oostwold

VANWEGE DE STRENGERE CORONA MAATREGELEN

GAAT DEZE ACTIE NIET DOOR !