Vervolg werkzaamheden essentaksterfte Oostwold.

StaatsBosBeheer  gaat hoogstwaarschijnlijk vanaf augustus verder

met de aanpak van de essentaksterfte. 

Aan de Oostwold-zijde van de Kromme Elleboog gaan we alleen nog terreinvoorbereidingswerkzaamheden uitvoeren voor herplant.

(vrijmaken bosbodem voor klepelen van het tak- en tophout)                                                                         

De herplant staat gepland voor de winter.                                                                   

Klik hier voor:   Concept beplanting-herplant