Samenwerking verbinding

Oudlandseweg – Gereweg

Om de verbinding van de Oudlandsweg met de Gereweg gerealiseerd te krijgen zijn de Verenigingen Dorpsbelangen Midwolda, Oostwold en Nieuwolda met elkaar in overleg. Doel is een voorstel in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). De aansluiting is voor de drie dorpen een al jarenlang gekoesterde wens. Zowel Midwolda als Oostwold heeft dit opgenomen in de dorpsvisie. Voor Midwolda, Oostwold en Nieuwolda is het tot stand komen van deze verbinding onder andere belangrijk voor: • Verkeersveiligheid • Woonkwaliteit • Wegkwaliteit • bereikbaarheid bedrijven/polders • aansluiting met andere delen in de gemeente én provincie én verder Waar nodig of gewenst zoeken we naar mogelijkheden om inbreng van diverse betrokkenen mee te nemen in het voorstel of de latere uitwerking. Over het verdere verloop blijven we u informeren.