Analyse  Matrixbord Oostwold

Klik hier voor:  Overzichtstabel overtredingen !

 

Een matrixbord of signaalgever is een verkeersbord dat verschillende symbolen en snelheden kan tonen. Het bord wordt gebruikt om weggebruikers te attenderen over de maximumsnelheid.

Op verschillende plekken in de gemeente hangen matrixborden die de snelheid van de weggebruiker aangeven. Hiermee worden mensen bewuster van de snelheid die ze rijden en hopen we dat er langzamer wordt gereden op plekken waar nu te hard wordt gereden.