Nieuwsbrief december 2017. Vereniging Dorpsbelangen Oostwold.