DORPSVISIE OOSTWOLD                                           GELUKKIG IN OOSTWOLD

Iedere dorp en wijk van de gemeente Oldambt heeft geld gekregen om een dorps- of wijkvisie te maken.

Het is de bedoeling  dat wij ook voor ons mooi dorp een toekomstvisie maken.

Hoe willen we dat ons dorp er over 10 jaar bij ligt en uitziet?

Er is een werkgroep samengesteld die al voortvarend te werk is gegaan.

Als eerste is er een enquête in het hele dorp gehouden.

Daarna zullen we aan de hand van de uitkomsten van de enquête enige avonden organiseren waar een ieder wordt uitgenodigd en waarin we verder gaan met het maken en formuleren van de dorpsvisie.

U krijgt als het zover is een uitnodiging. 

Dan gaan we samen aan de slag om de toekomst van ons dorp te beschrijven.

A zwarte kraai groot

Logo Dorpsbelangen_001